Organisatie | Wie ben ik | Mijn werkwijze | Wat doe ik | Voor wie werk ik | Hoogbegaafden | Publicaties     
 
Organisatie

Meriones was een moedige strijder in de oudheid met gespierde dijen, zoals Homerus in zijn verhaal in de Ilias prachtig beschrijft. Dit beeld staat model voor mijn aanpak. Door wijsheid en (levens)ervaring, opgedaan in het verleden, in te zetten in het heden en in de toekomst leer ik mensen weerbaar te zijn en krachtig op hun benen te staan in hun werkomgeving. Ik begeleid individuen en managementteams in het (her)vinden van hun eigen kracht.

Meríones Advies werkt samen met een bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en een bedrijfsmaatschappelijk werker.

Contact
Meríones Advies
Sieuwke Ronner
Raaigras 49, 2804 NB Gouda
info@meriones.nl

Meriones Advies - info@meriones.nl